1. تعاریف :

1.1. عضويت پيوسته :
 مؤسسان انجمن، اعضاي هيات مديره و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت  باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.
1.2. عضويت وابسته:
 اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1 شاغل باشند.
1.3. عضويت دانشجويي:
 كليه دانشجويان مقطع کارشناسی به بالا كه در رشته‌هاي مديريت و گرايش هاي مربوط به تحصيل اشتغال دارند.
1.4. عضويت افتخاري:
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي مديريت راهبردي و رشته هاي مربوط حائز اهميت خاص و دستاوردهای ایشان در سطح محافل علمی بین المللی مطرح باشد.
1.6. عضويت حقوقي:
 سازمانهايي كه در زمينه‌هاي  پژوهشي,آموزشی و مشاوره مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

  • تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
  • تبصره 2: اعضاي حقوقي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 2.     شرایط عمومی عضویت:

  • عدم اعتیاد به مواد مخدر .
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی دانشگاهی معتبر.
  •  دارا بودن حداقل 20سال سن.
  •  نداشتن سوء سابقه یا اشتهار به فساداخلاقی وسایر موارد مشکل ساز.

 3. نحوه ثبت نام و عضویت در انجمن:

3.1.   داوطلب حائز شرایط عضویت بایستی با تکمیل فرم عضویت بصورت مجازی (از طریق سایت)  یا مراجعه حضوری ( در دفاتر نمایندگی انجمن در استان محل سکونت و یا دبیر خانه مرکزی )اقدام  همزمان با واریز حق عضویت  حداکثر ظرف مدت یک هفته تصویر اسناد و مدارک هویتی و دوقطعه عکس 3*4 پرسنلی  به همراه سوابق علمی وآموزشی خود را به دبیرخانه محل ثبت نام ارسال نماید.

3.2.   اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

3.3.    عضویت منوط به پرداخت حق عضويت خواهد بود و صرف ارسال سوابق , ثبت نام محسوب نمی گردد

3.4.   پس از وصول اسناد متقاضی حداکثر ظرف مدت یکماه کارت عضویت برای داوطلب صادر و به وی تحویل خواهد شد.

4. مدت زمان عضویت:

4.1. هر عضو با پرداخت حق عضویت به مدت یک سال از خدمات بهره مند خواهد شد.

4.2. تمدید عضویت با پرداخت حق عضویت بصورت خودکار تا سه سال آتی (یک دوره)صورت خواهد گرفت.

 5.   مزایای عضویت:

5.1.   همکاری دوجانبه اعضا انجمن برای اجرای خدمات آموزشی و مشاوره ای

5.2.   در یافت نشریه مدیریت (رایگان)

5.3.   بازدید از کارخانجات تولیدی و صنعتی (رایگان)

5.4.   شرکت در برنامه سخنرانی های ماهانه (رایگان)

5.5.   استفاده ا زکتابخانه انجمن

5.6.   تخفیف ویژه جهت شرکت در برنامه های آموزشی

5.7.   تسهیلات ویژه برای امور تحقیقاتی و مطالعاتی

5.8.   شرکت در گردهمایی های انجمن با تخفیفات ویژه

5.9.   درج فعالیت ها و اطلاعات اعضا در مجله مدیرت وسایت انجمن مدیریت (رایگان)

(شرح کامل خدمات انجمن به اعضاء مختلف در جدول شماره 2، ذیل همین صفحه قابل مشاهده است).

 

 6. میزان حق عضویت و نحوه پرداخت آن:

6.1.      هریک از اعضا (بجز اعضای افتخاری ) سالانه مبلغی را که میزان آن توسظ هیئت مدیره تعیین می گرددبه عنوان حق عضویت به حساب جاری شماره :  342516556 بانک تجارت شعبه اسکان بنام انجمن  مدیریت راهبردی ایران واریز و اصل فیش واریزی را به دبیرخانه مرکزی انجمن ارسال مینماید.

6.2. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضویت ایجاد نمی  کند.

6.3. اعضای افتخاری انجمن و هیات مدیره از پرداخت حق عضویت معاف هستند

6.4. میزان حق عضویت اعضا بشرح جدول پیوست می باشد.

  7. عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

7.1 استعفاي كتبي

7.2عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

قیمت: 1,200,000 ريال

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات

نماد اعتماد درگاه Pay.ir